• MOTİVASİYA
 • MARKETİNQ
 • SATIŞ

"Effektiv satış texnikaları" təlimi


image

Təlimçi: İlham Əfəndiyev, biznes konsultant və təlimçi

TƏLİMİN MÜDDƏTİ 

 • 8 saat

TƏLİMİN MƏQSƏDİ

 • Hər bir müştəri ilə qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasına kömək edən effektiv telefon və üzbəüz satış bacarıqlarını inkişaf etdirmək;
 • Satış danışıqlarının effektivliyini artırmaq və satışın hər mərhələsində müştəri sadiqliyini qorumaq bacarığına yiyələnmək.

 

TƏLİMDƏ NƏYİ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ

1. Satışın strategiyası və texnologiyası

 • 2 satış strategiyası: müştəriyönümlü və rəqabətyönümlü strategiyalar, onların imkanları və məhdudiyyətləri;
 • Satış prosesinin əsas mərhələləri;
 • Hər bir mərhələnin məqsədi və alətləri;
 • Kompleks satışın tərifi;
 • Satışın korporativ strategiyası.

2. Satışa hazırlıq mərhələsi

 • Satışa psixoloji hazırlıq;
 • Müştəri məlumatlarının toplanması və təhlili;
 • Korporativ müştərinin strukturu (qərar qəbul edən şəxslər və qərar qəbuletmə prosesinə təsir edən şəxslər);
 • Effektiv mövqeləndirmə;
 • "Satış borusu": prioritetlərin təyin etmə üsulu;
 • Mövcud vəziyyətin güclü və zəif tərəflərinin təhlili.

3. Əlaqənin qurulması mərhələsi

 • İlk müsbət təəssüratı necə yaratmaq;
 • Müştəri ilə əlaqə yaratmaq üçün alqoritm;
 • Müxtəlif qərar qəbul edənlərlə ünsiyyətin xüsusiyyətləri;
 • Qərar qəbul edənlərin vəziyyətlərinin dəyərləndirilməsi: vəziyyətlərin növləri, vəziyyətlərin və məhsulumuza gözlənilən münasibətin təhlili;
 • Şirkətin imicini formalaşdırmaq üçün müştərilə ünsiyyət qaydaları.

4. Telefonla danışıqların idarə olunması fəndləri

 • Telefonla ünsiyyətin xüsusiyyətləri;
 • Telefonla danışıqların mərhələləri və hər bir mərhələdə satıcının effektiv addımları;
 • Hansı hallarda telefon danışıqlarını idarə etmək lazımdır və həmin hallarda istifadə olunan üsullar

5. SPİN üsulu ilə müştərilərin tələbatlarını öyrənmək mərhələsi

 • Tələbatların növləri (obyektiv və subyektiv tələbatlar və ya "müştəri həqiqətdə nə alır?");
 • Vəziyyətlə bağlı suallar - ümumi vəziyyətin aydınlaşdırılması;
 • Problemlərlə bağlı suallar - müştərinin konkret tələbatlarına keçid;
 • Aktuallığı müəyyən etmək üçün suallar - müştəri tələbatlarının aktuallıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi;
 • Yönəldən suallar - xidmətin effektiv təqdim edilməsinə keçid.

6. Şirkət məhsulunun təqdimatı mərhələsi

 • Özünün, şirkətin, məhsulun təqdimatı;
 • Özünü təqdim etməkdə fərdi yanaşma;
 • Komanda ilə danışıqlarda olarkən özünü təqdim etmə;
 • Effektiv təqdimatların keçirilmə qaydaları;
 • Müştəri üçün fayda dili. Əsaslandırma üçbucağı.

7. Müştəri ehtirazlarının cavablandırılması mərhələsi

 • Müştəri ehtirazların mənbələri;
 • Həqiqi və yalançı etirazlar;
 • Müxtəlif ehtirazlarla iş texnikaları;
 • Müştərinin şirkətində sövdələşməyə qarşı olan daxili düşmənlərin müəyyən olunması və bu kimi təsirlərə müqavimət göstərmək yolları.

8. Satışın yekunlaşdırılması

 • Qərarvermə psixologiyası;
 • Müştərilə satışın yekunlaşdırılması üsulları;
 • Müştərilə əlaqənin yekunlaşdırma mərhələsində gələcək perspektivlərin nəzərə alınması.

9. Müştərilə mürəkkəb danışıqlar və mübahisələr

 • Danışıqlar zamanı məqsəddən yayınmamaq üsulu;
 • Danışıqlar zamanı itirilmiş mövqelərin qaytarılması üsulları;
 • Müştərinin ehtirazlarını nəzərə alaraq onun maraqlarının müəyyənləşdirilməsi və danışıqlar əsasında məqsədlərə çatma;
 • Danışıqlar zamanı müştəriyə təsir növləri;
 • Standart hiylələr və manipulyasiyalar və onlara qarşı mübarizə metodları;
 • Gözlənilməyən "sürprizlərə" qarşı reaksiya verməmək üçün fəndlər;
 • "Narahat" və provokativ suallarla iş.

10. Danışıqlar zamanı müxtəlif vəziyyətlərdə effektivliyin artırılması

 • Danışıqlar zamanı şəxsi effektivliyin qiymətləndirilməsi və mənfi nəticəli danışıqlardan fayda əldə etmək metodları;
 • Danışıqlar zamanı təsirin artırılması metodları.

11. Əhəmiyyətli müştərilərin müşaiyyət olunması

 • Mövcud və potensial müştərilərin inkişafı metodları;
 • Müştərinin daxilində olan «Yenilikçi» və «Konservator»;
 • Müştəri loyallığının yaradılması və dəstəklənməsi.

TƏLİM NƏTİCƏSİNDƏ NƏ ƏLDƏ EDƏCƏKSİNİZ?

 1. Effektiv satışlar haqqında lazımi biliklərin əldə olunması;
 2. Satışın mühüm mərhələlərində telefon və üzbəüz danışıqların aparılması bacarıqların inkişafı;
 3. Əhəmiyyətli müştərilərlə uzunmüddətli əlaqələrin qurulmasına imkan verən satış texnikalarına yiyələnmə;
 4. Çətin vəziyyətlərdə müştərilərlə effektiv işləmə bacarıqlarına yiyələnmə.

TƏLİM KİMLƏR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULUB?

 • Sahibkarlar
 • İdarəçilər
 • Satış üzrə direktor və menecerlər
 • Satış nümayəndələri
 • Satış mütəxəssisləri.

TƏLİMÇİ HAQQINDA

İlham Əfəndiyev

 • Biznes trener, konsultant və sahibkar;
 • Çox milyonlu yerli və beynəlxalq layihələrdə uğurlu təcrübə;
 • Satış və marketinq sahəsində 20 illik uğurlu karyera;
 • Azərbaycanın ən iri media, reklam, aviasiya, telekommunikasiya və istehsal şirkətlərində iş təcrübəsi;
 • Azərbaycanın ən böyük şirkətlərin Satış və Marketinq komandaları üçün 1000 saata yaxın təlim praktikası.

Sifariş et