• MOTİVASİYA
  • MARKETİNQ
  • SATIŞ
image

25.01

Effektiv satış texnikaları təlimi 2.0...

Müasir iqtisadiyyatda bazarların çoxu doymuşdur və ya bazarlar qiymət siyasəti, məhsulların xarakteristikaları, xidmət çeşidini ...

İştirak et