• MOTİVASİYA
  • MARKETİNQ
  • SATIŞ

"Satış şöbəsinin qurulması" intensiv kurs


image

 

1,5 ay ərzində 30% satışda artım potensialı

sahibkarlar üçün | direktorlar üçün | rəhbərlər üçün | menecerlər üçün

Qrupun başlama tarixi 14.07.2020

Onlayn

• 6 təhsil modulu

• 30 faydalı şablon

• 6 dəfə ev tapşırıqların yoxlanılması

Bu problemlər sizə tanışdır?

• Ölkədə krizisdir və sizin satışlarınız bazarla birlikdə enir?

• Satış şöbəsi planları yerinə yetirmir?

• Satış şöbəsi satmır, siz özünüz satırsınız?

• Satışlar rəqiblərlə müqaisədə daha zəifdir?

• Satışı öz gücünüzlə artıra bilmirsiniz?

• Gündəlik rutin işlər bütün biliklərinizi tətbiq etməyə imkan vermir? 

Biz dəfələrlə bu problemlərlə üzləşmişik və onları necə həll etməyi bilirik. Bütün biliklərimizi "Satış şöbəsinin qurulması" intensiv kursuna daxil etmişik.

 

 

İlham Əfəndiyev


• Biznes trener, konsultant və sahibkar;


• Çox milyonlu yerli və beynəlxalq layihələrdə uğurlu təcrübə;


• Satış və marketinq sahəsində 20 illik uğurlu karyera;


• Azərbaycanın ən iri media, reklam, aviasiya, telekommunikasiya və istehsal şirkətlərində iş təcrübəsi;

• Azərbaycanın ən böyük şirkətlərin Satış və Marketinq komandaları üçün 1000 saata yaxın təlim praktikası.

"Satış şöbəsinin qurulması"

intensiv kursun üstünlükləri

Satış şöbəsi yürüş avtomobilinə bənzəyir - düzgün idarəetmə tələb edən mürəkkəb mexanizmdir

• Biz 30 şablon tərtib etmişik və onları sizin biznesinizə uyğunlaşdıracayıq

• Fərqli sahələrdə çalışmışıq və bu təcrübələri sizə təqdim edirik

 • 10 mlnluq satış etmiş mütəxəssis sizinlə birgə çalışacaq

• Fərdi metodologiya, şöbənizdə 800 inkişaf nöqtəsi bizimlə 1.5 ay çalışmaqla əldə edəcəksiniz

Kurs 6 moduldan ibarətdir

• 6 dərs və 5 dəfə tapşırıqların yoxlanılması

•  Konsaltinq öz əlinizlə

• Sizinlə birlikdə bir çox satışla bağlı layihələrdə çalışmış mütəxəssis sistemi quracaq.   


Modul 1

 

Satışa təsir göstərən strateji alətlər

• SMART

• Performansın idarəolunma dövrü

• Dekompozisiya

• PDCA

• ABCXYZ

• BCG

• Məqsədli auditoriya

• Satış kanalları

• Kommunikasiya kanalları

• 2Q1D


Modul 2

 

Satış şöbəsində hesabatçılıq sistemi

• Hesabatların növləri

• 3 əsas və 15 kəsişən satış qıfları

• İdeal satış şöbəsinin göstəriciləri

• Satış şöbəsində nəzərə alınması vacib olan 36 göstərici

• Satış şöbəsində planların təyini

• Məqsədli auditoriya uyğun təşkilati struktur

• Satış prosesinin və onunla əlaqəli digər proseslərin təsviiri


Modul 3

 

Motivasiya sistemi

 

Maddi motivasiya

• Satış menecerləri

• Funksiyalardan asılı olaraq

• Lead generation

• Lead conversion

• Farmers tərkibinə görə

• KPİ, mayak və sabit əmək haqqı

 

Qeyri maddi motivasiya

• 20 müsabiqə proqramı

• Komanda ilə

• Fərdi

• Xərclər

• Effektlər

 

İdarəetmə

• Güc sahibi olmaq üçün metodlar

• İdarəetmə kvadratları

• Push-funksiyaları

• Satış şöbəsində idarəetmə sistemi


Modul 4

 

Qeyri standart lidlərin generasiyası

• Lidlərin generasiyası

• Marketinq və satış

• Sosial şəbəkələr

• Event

• PR

• E-mail

• Media

• Direct

• Analitika


Modul 5

 

Satışda bacarıq modelləri

• B2C B2B B2P B2G arasında fərqlər

• Danışıqlarla satışlar arasında fərq

• "Soyuq zənglər" bacarıqları

• "Pre Sale" bacarıqları

• "Danışıqlar" bacarıqları

• Skriptlərin avtomatlaşdırılması

• Skriptlərin tərtib edilməsində xüsusiyyətlər


Modul 6

 

İşə götürmə sistemi

• Peşəkarlığın müəyyən edilməsi

• Kompetensiyalar (bacarıqlar)

• Müsahibə növləri

• İşə götürmə qıfı

• İşə götürmə prosesində hansı rəqəmlər olmalıdır

• Çek-listlərin tərtib olunması

 

Öyrətmə sistemi

• Adaptasiya

• Məhsul bilikləri

• Modul tipli təhsil

• İnkişaf sistemi

• Təlimçinin profili və motivasiyası

• Təlimçilərin növləri

• Təlimçinin işini necə planlaşdırmaq

 

Satışın avtomatlaşdırlması

• Avtomatlaşdırma sistemlərinin seçimində meyarlar

• İP

• CRM

• Dash board

• Sistem üçün texniki tapşırığı necə tərtib etmək

• Bütün səviyyələrdə olan əməkdaşların iş təlimatları

• Nəyi və necə avtomatlaşdırmaq?

• CRM hesabına necə satışları artırmaq?

• Monitorinq və nəzarət

• Sistemlərin bir birilə inteqrasiyası

 

Kursun qiyməti: 999AZN

 

 

 

 

Tarix 2020.10.01
İştirak et